Om du har problem med att läsa detta mail, klicka här för en webbversion.

EFKOM AB
En agentur med fokus
på utbildning
Petter Kolseth - En analytiskt lagd man
med omvärlden som sin arbetsplats

Om Petter Kolseth
Petter arbetade tidigare i många år som forskare inom papper och print, först på Swedish Pulp & Paper Research Institute, numer kallat Innventia, och senare för Stora Enso. Arbetet på Stora Enso fokuserade gradvis mer på hur man skulle, eller borde, tänka inom nya digitala media. När Stora Enso stängde sitt forskningscentrum i Falun kändes det naturligt för Petter att fortsätta sitt engagemang i att se och förstå trender och analysera framtida scenarier. Efter en kurs på Kairos Future kan Petter titulera sig framtidsstrateg.

Petter Kolseths roll inom EFKOM AB
Petters uppgift som framtidsstrateg är att guida och utbilda kunden i och genom en process, där man tillsammans identifierar vart omvärlden är på väg, stämmer av detta mot företagets vision och kompetenser, för att som slutprodukt formulera en strategi och sätta upp en handlingsplan. Hela processen utgörs av en rad workshops, där man söker och analyserar relevanta trender och ställer upp möjliga scenarier (VAD), samt ser över företagets vision (VILL) och resurser (KAN). Dessa tre komponenter – VAD-VILL-KAN – utgör sedan grunden för att formulera en god strategi. Petter kommer att presentera resultat från varje workshop och leda processen framåt mellan utsatta workshops.
Petters föreläsningar
Petter föreläser också gärna om vad som försiggår i vår direkta närhet, eller övriga delar av världen. Områden som Petter brinner speciellt för är grafisk kommunikation och sociala media, med alla dess möjligheter inom all slags marknadsföring.

Utvecklingen inom dessa områden formligen exploderar och det gäller att hänga med för att inte hamna på efterkälken. Vad man talade om för ett år sedan kan idag vara helt överspelat för ett företag som "vill vara i framkant".

Kontakta Petter Kolseth på:

Email: petter.kolseth@efkom.se
Mobil: 070 - 631 52 49
Twitter   Facebook   Google   Blogger   LinkedIn

EFKOM AB - En agentur med fokus på utbildning

Besöksadresser: Teknikdalen, BorlängeMineLounge, Falun  

Telefon: 0243 - 280 100

Email: mika.snell@efkom.se   |   Mobil: 070 - 622 66 32   |   www.efkom.se

Det här är ett meddelande från EFKOM AB. Vi hoppas att den här kommunikationen är välkommen.
Om du inte vill få mer information från oss i framtiden, så kan du avregistrera dig här